Hợp đồng tương lai trong Forex

Tương lai tiền tệ là một hợp đồng tài chính phái sinh giữa hai bên trong đó người mua và người bán đồng ý trao đổi một lượng cụ thể của một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác vào một ngày nhất định. Giá của hợp đồng thường được cố định vào ngày mua.

Hợp đồng tương lai được sử dụng để đầu cơ và phòng ngừa rủi ro. Chúng được bán ở định dạng tiêu chuẩn hóa trên các sàn giao dịch. Các hợp đồng này cũng có thể được giải quyết về thể chất. Khi mua hoặc bán một hợp đồng tương lai, nhà giao dịch phải trả tiền hoa hồng và ký quỹ. Ký quỹ là một số tiền nhỏ được đặt trong giao dịch để thể hiện thiện chí. Đây có thể là một phần nhỏ trong tổng giá trị của hợp đồng.

Ví dụ: một công ty bán một mặt hàng lớn cho khách hàng bằng đồng euro ở một mức giá nhất định trong một năm sẽ muốn sử dụng hợp đồng tương lai để khóa trong tỷ giá hối đoái. Nó cũng giúp phòng ngừa tổn thất đối với tiền tệ. Tuy nhiên, chi phí mua hợp đồng tương lai tiền tệ có thể cao hơn so với việc công ty chỉ mua tiền tệ đó ngay từ đầu.

Để kiếm lợi nhuận từ hợp đồng tương lai, nhà giao dịch phải có khả năng xác định hướng trao đổi. Có một số loại tài sản có thể được giao dịch bằng hợp đồng tương lai. Dầu, vàng và hàng hóa nông nghiệp là những ví dụ.

Một tính năng hữu ích khác của hợp đồng tương lai là cơ hội kiếm lời bằng cách đạt được chênh lệch giữa tài sản và giá thực hiện futures contract là gì. Số tiền có thể kiếm được khi mua hoặc bán hợp đồng tương lai được gọi là phí bảo hiểm.

Mua hoặc bán hợp đồng tương lai không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Nếu tỷ giá hối đoái đi sai hướng, một nhà giao dịch có thể mất rất nhiều tiền. Để giảm thiểu rủi ro này, tốt nhất bạn nên nghiên cứu và tham khảo ý kiến của một chuyên gia có trình độ. Một số công ty cũng chọn sử dụng hợp đồng kỳ hạn. Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận riêng tư giữa hai bên và không được giao dịch trên sàn giao dịch chính thức. Đòn bẩy có thể làm tăng đáng kể lãi và lỗ.

Một thành phần quan trọng khác của hợp đồng tương lai là thời điểm giao dịch. Hầu hết các hợp đồng đều được đóng trước ngày giao dịch cuối cùng.

Một trong những công dụng quan trọng nhất của hợp đồng tương lai là phòng ngừa rủi ro. Là một chiến lược phòng ngừa rủi ro, một công ty mua nguyên vật liệu hoặc nhập khẩu hàng hóa sang Đức có thể quyết định mua hoặc bán hợp đồng tương lai để tự bảo vệ mình trước sự tăng hoặc giảm đột ngột của tỷ giá hối đoái.

Một cách sử dụng hợp đồng tương lai hữu ích khác là phòng ngừa rủi ro lãi suất. Cổ phiếu và trái phiếu nước ngoài dễ bị biến động trên thị trường ngoại hối. Các nhà đầu tư thường tìm đến các hợp đồng tương lai tiền tệ để quản lý rủi ro này. Các nhà đầu cơ và nhà đầu tư cũng có thể kiếm lợi nhuận từ biến động tiền tệ bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai tiền tệ thích hợp.

Ngoài ba cách sử dụng hợp đồng tương lai chính này, một nhà giao dịch thành thạo cũng phải biết các chỉ số chính của tài sản cơ bản. Điều này bao gồm số lượng hợp đồng được bán hoặc mua, số tiền ký quỹ cần thiết và quy mô của vị thế cơ bản.