Dự báo giá ASX 200 và Nikkei 225 cho tuần trước

Sở giao dịch chứng khoán Úc đã giới thiệu hai loại tiền tệ mới cho thị trường toàn cầu, đó là Dự báo giá ASX 200 và Nikkei 225 cho Tuần trước. Những loại tiền này đã được giới thiệu như một phần của những thay đổi lớn đang được thực hiện trên thị trường và những thay đổi này cũng sẽ tiến vào thị trường quốc tế. Các thông báo chính đã được thực hiện là:

Trước hết, cả hai đồng tiền sẽ được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Úc, mặc dù Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước không được niêm yết chính thức trên Sở giao dịch chứng khoán Úc, loại tiền tệ giao dịch ở đây dự kiến ​​sẽ giao dịch theo cách tương tự như ASX 200. Nói cách khác, Sở giao dịch chứng khoán Úc sẽ giao dịch Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước với việc sử dụng sàn giao dịch ‘qua quầy’ (OTC).

Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ không còn phải giao dịch với nhà môi giới hoặc nhà tạo lập thị trường để có thể giao dịch trong ASX 200. Điều này là do Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước hiện được giao dịch trên Sàn giao dịch OTC. Sàn giao dịch OTC là một thị trường trực tuyến do một công ty sở hữu và điều hành. Vì Dự báo giá Nikkei 225 cho tuần trước hiện sẽ được giao dịch theo cách này, các nhà đầu tư đang muốn giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Úc vì lợi ích của chính họ nên lưu ý rằng họ sẽ cần tìm một Sở giao dịch OTC mà họ có thể mua hàng từ.

Thứ hai, Sở giao dịch chứng khoán Úc sẽ giao dịch Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước thông qua các nền tảng giao dịch trực tuyến. Các nền tảng, được sử dụng để giao dịch Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước sẽ là các nền tảng tương tự được các nhà môi giới, nhà tạo lập thị trường và các nhà đầu tư khác trên thị trường thế giới sử dụng để giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Úc.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Sở giao dịch chứng khoán Úc sẽ không giao dịch Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước với việc sử dụng sàn giao dịch OTC. Thay vào đó, Sở giao dịch chứng khoán Úc sẽ giao dịch Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước bằng OTCBB.

Điều quan trọng cần lưu ý là Sở giao dịch chứng khoán Úc đã đưa ra quyết định giao dịch Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước thông qua OTCBB vì nó tin rằng khách hàng của mình sẽ có thể mua và bán cổ phiếu của họ thông qua OTCBB. như chúng sẽ làm với ASX200. OTCBB là một thị trường giao dịch hoạt động theo cách giống như một sàn giao dịch chứng khoán, nhưng nền tảng giao dịch của nó sẽ khác. Ví dụ: OTCBB cho phép các nhà giao dịch mua bán cổ phiếu của Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước từ bất kỳ đâu trên thế giới chỉ với một vài cú nhấp chuột đơn giản.

Sở giao dịch chứng khoán Úc sẽ cho phép khách hàng của mình mua cổ phiếu của Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước từ cùng một ASX200 mà nó đang bán. Điều quan trọng cần lưu ý là vì nó có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ có thể mua cổ phiếu của Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước từ cùng một nơi mà Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước đang được bán. Ví dụ: ASX200 sẽ là nơi các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước. do đó, điều quan trọng cần lưu ý là khi các nhà giao dịch mua cổ phiếu của Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước, họ có thể tận dụng những lợi ích tương tự này cho danh mục đầu tư của mình.

Sự khác biệt khác giữa ASX200 và Nikkei 225 Dự báo giá cho Tuần trước là ASX200 là một sàn giao dịch nhỏ hơn nhiều so với Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước. Do đó, có thể có khoảng cách về thanh khoản giữa hai sàn. Khi khoảng cách này tồn tại, điều đó có nghĩa là Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước sẽ khó tìm thấy hơn trên ASX200 so với Dự báo giá Nikkei 225 cho Tuần trước trên OTCBB.