Ngày: Tháng Một 31, 2023

Dự báo dầu thô: Các thử nghiệm dầu Brent chính trị giá 85 đô la trước tuần dữ liệu nặng nề

Thị trường dầu thô là một trung tâm giao dịch hàng hóa toàn cầu. Hai tiêu chuẩn dầu chính là Brent và WTI, dựa trên Biển Bắc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bất chấp những khác biệt này, cả hai

Read More

Dự báo dầu thô: Các thử nghiệm dầu Brent chính trị giá 85 đô la trước tuần dữ liệu nặng nề

Thị trường dầu thô là một trung tâm giao dịch hàng hóa toàn cầu. Hai tiêu chuẩn dầu chính là Brent và WTI, dựa trên Biển Bắc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bất chấp những khác biệt này, cả hai

Read More