Ngày: Tháng Mười 9, 2021

EUR / GBP dao động trên 0,85 khi người mua tìm kiếm hỗ trợ

Có một nhận thức chung rằng EUR / GBP đã có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. Điều này một phần là do các vấn đề ở Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha (và cả

Read More