• #
  • 29.09.2020

    Ngày: Tháng Chín 29, 2020

    Triển vọng đồng Yên Nhật: Các mức AUD / JPY, CAD / JPY, EUR / JPY cần theo dõi

    Khi đồng Yên Nhật tiếp tục tăng giá so với các đồng tiền chính khác và Đô la Mỹ tiếp tục suy yếu, các nhà đầu tư có thể tự hỏi liệu Triển vọng của đồng Yên Nhật: Mức AUD

    Read More

  • #