• #
  • 07.09.2020

    Ngày: Tháng Chín 7, 2020

    Dự báo USD / MXN: Mức quan trọng của đầu dò Dollar-Peso khi dầu trượt

    Có một số biến động lớn trong Dự báo US Dollar-MEX: Các thăm dò Dollar-Peso ở Cấp độ Chính khi Biến động Dầu tiếp tục. Dollar đã có thể chịu được sự mất mát từ doanh thu xuất khẩu của

    Read More

  • #