Ngày: Tháng Tư 23, 2020

Triển vọng EUR / CHF: Can thiệp tiền tệ SNB rất lớn làm chậm, đột phá trước?

Một trong những chỉ số kinh tế quan trọng trong tuần này sẽ là dự báo về đồng euro / đồng Thụy Sĩ. Sau khi phục hồi vững chắc trong hai tháng qua, các nhà đầu tư đã có dấu

Read More