Ngày: Tháng Tư 2, 2020

Triển vọng giá đô la Úc: Cơn gió còn lại cho AUD / USD

Vào sáng thứ năm, ngày 17 tháng 4, Triển vọng giá đô la Úc: Những cơn gió còn lại cho AUD / USD không thay đổi. AUD / USD gần với mức cao nhất mọi thời đại so với Đô

Read More