Ngày: Tháng Ba 26, 2020

Đồng đô la Canada tăng, tăng trưởng USD / CAD. Virus bỏ phiếu chậm?

Đồng đô la Canada tăng hôm nay khi có tin đồn về một cuộc bỏ phiếu của Dự luật Canada đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu của Quốc hội về hiệp định thương mại của Hoa Kỳ. Tin tức đã

Read More