Ngày: Tháng Hai 3, 2020

Sterling làm suy yếu trước các cuộc đàm phán thương mại sơ bộ giữa EU và Anh

Đồng bảng Anh có thể suy yếu trước các cuộc đàm phán thương mại sơ bộ giữa EU và Anh vì việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu khiến cho nhiều khả năng các cuộc đàm phán sẽ cần

Read More